Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

BODDUM-YDBY
FRISKOLE OG BØRNEHUS

Forældrenes skole

Hvert forår afholdes ordinær generalforsamling som er den øverste ledelse af Boddum-Ydby Friskole og Børnehus.

En friskole er oprettet og drevet af forældre og støttekreds

Hvert år i marts eller april afholdes vores ordinære generalforsamling, som er skolens og børnehusets øverste myndighed.

Her vælges bestyrelsen, og skolens økonomi gennemgås. Her taler vi visioner og vedtægter og diskuterer, hvordan vi allerbedst laver friskole og frihave.

Alle forældre er automatisk medlem af skolekredsen, og alle andre med interesse for friskolen kan melde sig ind i støttekredsen.

Betalende medlemmer af støttekredsen er også stemmeberettigede, når der skal vælges bestyrelsesmedlemmer eller stemmes om andre emner på generalforsamlingen.

Hvis du gerne vil være medlem af vores støttekreds, betaler du 150 kr. ved indmeldelse og 150 kr. hvert år i januar.

Betalingen kan ske på MobilePay: 39070

HUSK, at mærke betalingen med NAVN og STØTTEKREDS, så vi kan se din betaling! Vi vil også gerne have besked på mail, så du kan blive tilmeldt vores nyhedsbrev og få invitationer til arrangementer i huset. Send mail til skolen@byf.nu.

Hvis du ønsker at betale ved bankoverførsel, finder vi også ud af det.

Velkommen!

Seneste ordinære generalforsamling

SIDSTE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FANDT STED PÅ

BODDUM-YDBY FRISKOLE OG BØRNEHUSONSDAG DEN 10. APRIL 2024 KL. 18.00

Hent referat fra generalforsamlingen:

 

https://byf.nu/wp-content/uploads/2024/05/Referat-generalforsamling-april-2024.pdf

 

OPLEV STEMNINGEN:
KOM PÅ BESØG

Der er altid en rundvisning og kaffe på kanden efter aftale.

Ring 97 95 63 70 eller skriv til skolen@byf.nu

Du finder os på Ydbyvej 193, Ydby, 7760 Hurup Thy

Ansigtsmaling på Boddum-Ydby Friskole og Børnehus