Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

BODDUM-YDBY
FRISKOLE OG BØRNEHUS

hverdagen på skolen

Her kan du læse om en typisk på dag på friskolen.

Sådan ser mange dage ud

(klik og læs mere herunder)

På en almindelig dag, møder barnet ind i sin familie fra morgenstunden. Dagen starter enten med stille morgenlæsning eller familiemøde, hvor dagen aftales, hvor der er plads til samtale om trivsel og forventninger til dagen, og hvor man kan sidde med individuelle opgaver en stund. Familietiden har til hensigt at tage godt imod barnet hver morgen og skabe gode rammer og rutiner for ro til barnets læseudvikling.

Kl. 08.45 går alle til morgensang.

På Boddum-Ydby Friskole og Børnehus vægter vi fællessang, historiefortælling og børnemødet højt som en vigtig del af dannelsen. Til morgensang får kulturfagene plads i form af fortælling og oplæsning med udgangspunkt i myter, historie, religion og samfundsfag. Her findes også det naturlige rum for børnenes præsentationer og fremlæggelser af projekter, samarbejder og oplæg til hele børnegruppen. Hos os arbejder vi med den tryghed i fællesskabet som giver plads til frimodig deling af arbejdet og oplevelserne i skolen.

Til morgensang sidder store/lillevenner sammen.

Tre dage om ugen har vi kursustid. Her roterer lærerne imellem familierne med faglige kurser. Kurserne relaterer til vores igangværende projektforløb og kan indeholde mange ting: madlavning og fællesspisning, lær at spille et instrument, teknisk tegning, naturfagsopgaver, farvelære, engelsk ordforråd, religionslære, brug af fortællebroen og andre metoder til tekstopbygning o.m.a.

Kurserne tilrettelægges så de nye færdigheder kommer i brug i det efterfølgende projektarbejde, og lærerne niveaudifferentierer kurserne efter behov i familierne/grupperne. Lærerne har hver sine ”faghatte” og ansvar for, at alle fag og faglige mål kommer i spil, når projektforløb og kursustid planlægges.

På Boddum-Ydby Friskole og Børnehus baserer vi undervisningen på virkelighedsnære, samfundsaktuelle og meningsfulde projektforløb, hvor børnene får lov at bruge teori og færdigheder i en praksisfaglig sammenhæng.

I projektet lærer store børn at formidle en opgave og vejlede de mindre børn undervejs. Det giver langt bedre forståelse for det faglige materiale og for samarbejdets nødvendighed i et bredere perspektiv. Man kan kun videreformidle, hvad man selv har forstået og erfaret.

Her lærer børnene at se på hinandens styrker og hjælpe hinanden, hvor det bliver svært. Man forholder sig til projektet med henblik på en fælles løsning, da alle skal tildeles opgaver man kan magte og kan opsøge hjælp til at løse.

Se gerne beskrivelsen af vores igangværende projektforløb andetsteds på hjemmesiden.

Af skemaet fremgår det, at en del af ugen tilbringes i familiegrupperne. Således ligger en del af dansk- og matematikundervisningen samt idræt i familietid. Efter projekt-tid afrundes dagen med et familiemøde, hvor arbejdets udfordringer og succeser drøftes og der gives plads til overvejelser omkring morgendagens projektarbejde. Dermed sigter vi efter, at alle børn går hjem med en grundlæggende følelse af at have en vigtig rolle i familien, gruppen og skolen.

En del af engelskundervisningen ligger som kursustid i perioder, men som en fast del af skemaet har 1.-6. klasse engelskundervisning på tre niveaudelte hold. Ved skoleårets start deles børnene efter deres forventede faglige niveau i engelsk, og i løbet af skoleåret gennemgås grupperne for evt. ændringer. Børn lærer ikke i samme tempo, og tager sommetider nogle gevaldige faglige spring, så der skal være plads til at man kan rulle over på et hold med større udfordringer i løbet af skoleåret. Vi tager både barnets faglige og sociale behov og ståsted i betragtning, når vi deler eller ændrer på holdstrukturerne.

5.-6. klasse har tyskundervisning sammen. Her møder eleverne en legende tilgang til begyndertysk, hvor alle kan være med uanset udgangspunktet. Tyskundervisningen vil, ind i mellem, være temabaseret i tråd med vores projektforløb, hvor det i andre perioder giver mening at lave et separat forløb i begyndertysk.

fra klasser til familiegrupper

Overskuddet til at være nysgerrig og kreativ starter med trygge relationer og faste rammer.

På Boddum-Ydby Friskole har vi ikke klasser i traditionel forstand, men i stedet aldersintegrerede familiegrupper. Hvert år før sommerferien kigger vi på hele skolens børnesammensætning og laver de bedst mulige familiegrupper for næste skoleår.

Som lille starter man sit trygge skoleliv i Ravnereden, som er familiegruppe for 0.-2. klasse.

Efterhånden som man vokser og udvikles, flytter man over i de to ældre familiegrupper, Hugin og Munin. Der tages højde for det enkelte barns personlige, sociale og faglige behov og kompetencer. Gruppen er den faste base, man møder ind hos hver dag og arbejder projektbaseret sammen med. I Hugin og Munin kan man gå i skole til- og med 6. klasse.

Det ligger os på sinde, at give alle børn de bedst mulige vilkår, i et læringsmiljø med trivsel og en grundlæggende følelse af at høre til.

Familielæreren

Hver familie har en familielærer, der varetager forældrekontakt, samtaler om barnets trivsel, opmærksomhed på barnets faglige udvikling, deltager ved særlige netværksmøder og formidler viden om undervisning, ture, arrangementer m.m. 

Den traditionelle skole-hjemsamtale har vi erstattet af ind-i-huset/finale- arrangementer, hvor børnene præsenterer projektforløb og hvor der er mulighed for at have en samtale med den relevante lærer.

Man har altid mulighed for at ønske en samtale med sin gruppelærer, når det er nødvendigt i barnets skoleforløb, ligesom lærerne kan invitere forældre og barn til samtale på skolen.

OPLEV STEMNINGEN:
KOM PÅ BESØG

Der er altid en rundvisning og kaffe på kanden efter aftale.

Ring 97 95 63 70 eller skriv til skolen@byf.nu

Du finder os på Ydbyvej 193, Ydby, 7760 Hurup Thy

Inge Juel Hierner, skoleleder på Boddum-Ydby Friskole og Børnehus.