Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

BODDUM-YDBY
FRISKOLE OG BØRNEHUS

FRA kommunal CENTRALskole til nutidig friskole

Her kan du læse om skolens historie og nøgletal.

SKOLENS HISTORIE

1954

Ydby Centralskole bliver bygget som en del af det kommunale tilbud i Sydthy Kommune. Den bygges som en traditionel dansk skole i røde mursten med gymnastiksal og toilet i gården. Her er både inspektørbolig og tilhørende lærerboliger. Nogle er siden revet ned eller solgt fra, men lærerindens lejlighed oppe under taget eksisterer endnu og bruges dagligt.

2003

Kommunen lukker flere af de små folkeskoler i byerne. Skolen i Ydby købes af en skolekreds, der omdanner den til friskole for børn i primært Boddum og Ydby. Der skal gode, fælles kræfter til at stå sammen om at danne friskole, og vi har folk i bestyrelse og støttekreds som har været med lige siden starten.

2017

Skolens gamle inspektørbolig, der gennem tiden har været brugt til beboelse, kreativt hus, opmargasinering og depot bliver væltet, så der kan blive plads til multibane i skolegården som lige så stille ændrer udseende.

2023

Friskolen og Frihaven er i den grad på vej ud af den første pionertid. Vi har, det seneste år, arbejdet sammen om at lægge en ny pædagogisk retning for hele huset. Ved skolestart 2023 søsatte vi vores projektbaserede undervisnings- og læreplan, som man kan læse mere om her.

Velkommen indenfor!

NØGLETAL

11 fastansatte

47 friskolebørn

16 børn i Frihaven

OPLEV STEMNINGEN:
KOM PÅ BESØG

Der er altid en rundvisning og kaffe på kanden efter aftale.

Ring 97 95 63 70 eller skriv til skolen@byf.nu

Du finder os på Ydbyvej 193, Ydby, 7760 Hurup Thy