Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

BODDUM-YDBY
FRISKOLE OG BØRNEHUS

Værdigrundlag

Her kan du læse om skolens formål og værdigrundlag. 

FOrmål

  • At bidrage til børns almendannelse, samt give dem mod på livet og lyst til at tilegne sig viden og færdigheder med afsæt i en legende og eksperimenterende tilgang.

  • At fremme børns trivsel og læring i et trygt læringsmiljø. Det pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets faglige og sociale ståsted og foregår i tæt samarbejde med forældrekredsen.

Friskolens og Frihavens virke skal forberede børnene til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke deres demokratiske dannelse og deres kendskab til- og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Forårsfest 2023 på Boddum-Ydby Friskole og Børnehus, der er en projektbaseret friskole med børnehus i Sydthy - kom forbi til en rundvisning

Værdigrundlag

  • Vi er en del af et forpligtende fællesskab, hvor alle regnes for ligeværdige, og hvor det enkelte menneske har ansvar og frihed inden for fællesskabets rammer.

  • Vi fremmer aktiv medvirken og ansvarlighed i fællesskabet.

  • Mangfoldighed og forskellighed er styrker, vi nærer og opmuntrer i det børneliv man møder hos os.

  • Vi virker og lever i et samspil mellem tradition og fornyelse, og forholder os både til vores kulturarv og til den tid, vi lever i.
Et glimt fra arbejdslørdag på Boddum-Ydby Friskole og Børnehus, der er en projektbaseret friskole med børnehus i Sydthy

Kig endelig forbi, hvis du er nysgerrig.

Der er altid en rundvisning og kaffe på kanden efter aftale.

Ring 97 95 63 70 eller skriv til skolen@byf.nu

Du finder os på Ydbyvej 193, Ydby, 7760 Hurup Thy

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus er en projektbaseret friskole med børnehus i Sydthy - kom forbi til en rundvisning