Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

BODDUM-YDBY
FRISKOLE OG BØRNEHUS

Priser

Her finder du priser for friskole, SFO, børnehave og vuggestue.

PRISER FOR FRISKOLE OG SFO

Skoleåret 2023-2024

1.barn: kr. 1340,00 pr. mdr. i 11 mdr.

2.barn, der går på skolen samtidig: kr. 670,00 pr. mdr. i 11 mdr.

3.barn og der over, der går på skolen samtidig: 335 kr. pr. mdr. i 11 mdr.

SFO 2023-2024

1.+2. barn samtidig i SFO: Kr. 800,00 pr. mdr. i 11 mdr.

  1. barn samtidig i SFO: Kr. 400,00 pr. mdr. i 11 mdr.
  2. barn samtidig i SFO: Gratis

Halvtids: dvs. 2 ud af 5 dage: Kr. 450,00 pr. mdr. i 11 mdr.

Morgenfritter: Kr. 280 pr. mdr. i 11 mdr.

Bustakst: 100 kr.

Hvis dit barn er nødt til at vente en kort stund fra skolen slutter og til næste tog/bus afgår, skal barnet stadig være under tilsyn i SFO. 

OBS: Prisen for det samlede skole- og SFO tilbud hos os er næsten den samme som prisen for en kommunal SFO-plads.

PRISER I BØRNEHUSET

Vuggestue 2024

Kr. 4.100,- heldags pr. barn under 3 år i 11 mdr. *
Kr. 3.080,- halvdags pr. barn under 3 år i 11 mdr. inkl. madordning *

* Beløbet er inklusiv madordning, der udgør 520 kr. – der gives ikke rabat på maden

Børnehave 2024

Kr. 2.570,- heldags pr. barn over 3 år i 11 mdr. *
Kr. 2.045,- halvdags pr. barn over 3 år i 11 mdr. inkl. madordning * 

* Beløbet er inklusiv madordning, der udgør 520 kr. – der gives ikke rabat på maden

Søskenderabat

Hvis man som familie har flere børn i skole og børnehus, får man familierabat.

Rabat
Fuld pris for den dyreste, 1/2 pris for den næste og 1/4 pris for 3. barn.

I SFO betaler man dog fuld pris for de 2 første. Se længere nede i oversigten.

I Børnehuset betaler man også fuld kostpris uanset hvor mange børn man har tilmeldt.

Drengene fra Boddum-Ydby Friskole siger hej. Vi er en projektbaseret friskole med børnehus i Sydthy.

GENERELT

Der er mulighed for at søge fripladstilskud både i børnehaven, skolen og SFO afhængigt af husstandsindkomst.

Kontoret udsender hvert år vejledning om ansøgning af fripladstilskud.

Det er også muligt at opnå søskenderabat, hvis man både har børn i børnehave og på skolen.  Gælder kun, når flere børn er tilmeldt Boddum-Ydby Friskole og Børnehave, og altså ikke, hvis man har et barn på friskolen eller børnehaven og et andet barn i det kommunale eller på en anden friskole eller fribørnehave.

Eksempler på søskenderabat:
1 barn i skole og et barn i børnehus: Man betaler fuld pris for den dyreste og 1/2 pris for den næste.

1 barn i skole og 2 børn i børnehuset: Man betaler fuld pris for den dyreste og 1/2 pris for den næstdyreste og 1/4 pris for det 3. barn.

2 børn i skole og 1 barn i Børnehuset: Man betaler fuld pris for den dyreste og 1/2 pris for den næstdyreste og 1/4 pris for det 3. barn.

3 børn i Børnehuset: Man betaler fuld pris for den dyreste og halv pris for barn nr. 2 og 3.

Det er altså, når man har et barn i skole, at det udløser en 1/4 pris for det 3. barn.

Som nævnt øverst, så betaler man fuld kostpris (520 kr.) pr. barn uanset, hvor mange børn man har tilmeldt i Børnehuset.

Der tages forbehold for prisændringer, der skyldes krav fra undervisningsministeriet, hvis det vedrører forældrenes egenbetaling, som skal have en vis størrelse for at skolen kan opnå fuldt stats- og kommunetilskud.

støttekreds og lokaleleje

Medlemsskab af støttekreds
150 kr. som betales hvert år i januar. Som medlem af støttekredsen modtager du vores ugentlige weekendhilsen og invitationer til arrangementer på skolen. Du har også stemmeret og er meget velkommen til at deltage ved generalforsamling.

Leje af lokaler til  enkeltarrangementer
Gymnastiksalen u/køkken pr. døgn: 400 kr.

Gymnastiksalen m/køkken pr. døgn: 750 kr.

Leje af lokaler til faste arrangementer
Skolekøkken pr. aften
250 kr.

Klasseværelse pr. aften
200 kr.

Der kan ikke lejes service på skolen.

Lokalerne afleveres rengjorte og i samme stand som ved overtagelsen.

OPLEV STEMNINGEN:
KOM PÅ BESØG

Der er altid en rundvisning og kaffe på kanden efter aftale.

Ring 97 95 63 70 eller skriv til skolen@byf.nu

Du finder os på Ydbyvej 193, Ydby, 7760 Hurup Thy