Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

BODDUM-YDBY
FRISKOLE OG BØRNEHUS

Her er frit og trygt

Hensigt og mål med vores SFO

At skabe et fristed i dagligdagen, hvor børnene trygt kan boltre sig sammen med kammerater.

At lade børnene lege frit, da legen er grundlæggende for barnets sociale og personlige udvikling.

At give børnene gode oplevelser og tilbyde et trygt, kreativt og kærligt miljø som kan være med til at give børnene livsmod og handlekraft med på vejen.

At styrke barnets evner og muligheder for at indgå i frie relationer udenfor skoletiden.

Dagligdagen:

Der lægges megen vægt på udendørs leg og aktiviteter.

Vi samles om madpakken efter skoletid og laver gode aftaler for resten af dagen.

I SFO’en vil der være mulighed for at arbejde videre med det kreative projektarbejde i vores værksteder, men vi er også meget bevidste om, at SFO-tid er fritid, og derfor vil de fleste planlagte aktiviteter være tilbud til barnet.

Tilmelding og udmeldelse:

Tilmelding kan ske fra dag til dag. Udmeldelse og nedsættelse i tid, er med 3 mdr. varsel og fra d. 1 i en måned.

Sygemelding og fridag:

Hvis jeres barn ikke kommer i SFO, bedes I ringe besked. Husk også at give besked, hvis en (for huset) ukendt skal hente jeres barn.

Middagsmad:

Hver dag efter skoletid spiser vi medbragt madpakke.

Hvad skal I have med ?

Da vi vil være meget ude, er det meget vigtig med praktisk tøj, samt ekstra tøj og sko. Der vil være mulighed for at have det ekstra tøj hængende i SFO.

OPLEV STEMNINGEN:
KOM PÅ BESØG

Der er altid en rundvisning og kaffe på kanden efter aftale.

Ring direkte til SFO på 23 11 87 60 eller skriv til skolen@byf.nu

Du finder os på Ydbyvej 193, Ydby, 7760 Hurup Thy