Hjem

Din vuggestue, børnehave og skole samlet under ét tag.

Dit barn i centrum både socialt og fagligt

Velkommen til Boddum-Ydby

Friskole og Børnehus

Boddum Ydby Friskole - en friskole, der ikke ligger i nogen "yderby", men i hjertet af folk,

fordi den giver børn noget med i rygsækken, der er værd at leve videre på. 

11

Vuggestue

 

Vi har plads til 11 vuggestuebørn, der vil blive udfordret på en masse spændende måder, så de kan udvikle sig bedst muligt

30

Børnehave

 

Vi har plads til 30 børnehavebørn, der vil møde kompentente voksne, der vil guide dem i udvikling, leg og udeliv.

54

Skole/Sfo

 

Vi har pt. 54 elever fordelt på 7 klasser fra 0. til 6.klasse. De er samlet i 3 hovedgrupper, der igen kan deles i mindre enheder.

Vi kan tilbyde

Sprogtræning

 

Der er fokus på barnets sprog allerede fra vuggestuen. Hvis der er behov for ekstra fokus, får barnet ekstra hjælp.

Læsekurser 

Alle elever kommer gennem et læsekursus i 2.-4. klasse, og er der brug for ekstra hjælp, får man det.

Varme hænder

 

Vi er i tæt kontakt med både børn og elever i løbet af dagen. Vi har mange gode og varme hænder til alle.

Lejrskoler og hytteture

 

Alle elever kommer på hyttetur i 0.-4. klasse, og går man i 5.-6. klasse, kommer man på lejrskole i en uge.

Nærvær i små enheder

 

Små grupper og små klasser giver tæt kontakt mellem børn, elever og medarbejdere gennem hele dagen.

Høj faglighed

 

Vi vægter høj faglighed kombineret med gode udendørs faciliteter. Vi står mål med folkeskolen på alle områder.

Glæd dig til

?

Syng Spis og Snak

I øjeblikket er der ingenting, der kan lade sig gøre pga. den nedlukning, der finder sted over hele landet. Når vi engang igen får lov at åbne vores skole op, og det bliver tilladt at mødes og synge sammen, vil vi genoptage vores arrangementer med sang, spisning og godt selskab. Vi håber at kunne afholde min. 1 arrangement inden sommerferien Hold øjemed vores hjemmeside og facebook, hvor skolens arrangementer bliver annonceret. Udtalelser


”At tage den beslutning, at sende vores børn på Boddum Ydby Friskole og Børnehus,

er et valg vi aldrig har fortrudt eller vil fortryde.


.

Certificeringer