Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

BODDUM-YDBY
FRISKOLE OG BØRNEHUS

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET FRIHAVEN

Her starter et vedkommende børneliv på Boddum-Ydby Friskole.

SE VORES FLOTTE TILSYNSRAPPORT I LINKET NEDERST PÅ SIDEN!

En god start, fra starten

Frihaven er et integreret børnehus med vuggestue og børnehave.

Ring direkte til børnehuset på 40 41 59 49.

en del af familien

Som lille i Frihaven er du, med det samme, en del af familien.

Efter en tryg og stabil modtagelse, hvor barn og forældre, i nært samarbejde med barnets nærmeste voksne i Frihaven, får en rolig start, åbnes der langsomt for mødet med børnefællesskabet.

Hver ny familie får en velkomstfamilie som tager kontakt og tilbyder hjælp og information, samt inviterer den nye familie med til arrangementer og sammenkomster.

På den måde inkluderes alle, efter ønske og formåen, i den base som skaber friskolen og Frihaven – nemlig forældrene.

Alle i huset deltager i vores fælles årshjul som indeholder traditioner, arrangementer og ikke mindst fælles emner for vores projektundervisning.

Året planlægges i samarbejde mellem lærere, pædagogisk personale og vores samarbejdspartnere i lokalområdet.

Det betyder, at alle fra 0-12 år tager del i fælles og sammenhængende læringsforløb som er tilpasset alder og modenhed samt social og faglig udvikling i børnegrupperne.

Når du bliver større Inviteres du med i skolen, hvor du får en stor ven som hjælper dig til fællesspisning og besøger dig i Frihaven til højtlæsning og leg i pauserne.

Overgangen fra Frihaven til Ravnereden i skolen sker i tryg forvisning om, at man som lille kender både børn og voksne. At man har en grundlæggende følelse af at høre til.

Ansigtsmaling på Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Kig endelig forbi, hvis du er nysgerrig.

Der er altid en rundvisning og kaffe på kanden efter aftale.

Ring direkte til børnehuset på 40 41 59 49 eller skriv til frihaven@byf.nu

Du finder os på Ydbyvej 193, Ydby, 7760 Hurup Thy

Kirsten Holst, børnehusleder ved Boddum-Ydby Friskole og Børnehus.