Boddum-Ydby Friskole og Børnehus søger ny skoleleder

Ledige stillinger

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus søger ny skoleleder


Er du Boddum-Ydby Friskole og Børnehus’ skoleleder, der vil stå i spidsen for skolen via en åben, tydelig og engageret ledelsesstil? Kan du videreudvikle en god skole i samarbejde med skolens personale, elever, forældre og skolebestyrelse?


GENOPSLAG: Boddum-Ydby Friskole og Børnehus skal have en ny skoleleder, da vores leder gennem snart 10 år har søgt nye udfordringer. Den nye skoleleder får det daglige ledelsesansvar for den samlede medarbejdergruppe i skole, SFO, børnehave og vuggestue.


Arbejdsområder og opgaver
Skolelederen er den ultimative garant for elevernes læring og faglige udbytte, og har i øvrigt mange bolde i luften ad gangen, herunder deltagelse i den daglige skemalagte undervisning. Endvidere, og i nært samarbejde med skolens bestyrelse, sikrer skolelederen driften og den fremtidige udvikling i tråd med skolens værdier.


Vi søger en person med følgende kvaliteter:

 • Erfaring med ledelse og medarbejderudvikling, gerne fra den ”frie” skole- og efterskoleverdenen – en lærer- eller pædagoguddannelse er et plus
 • Kendskab til daglige driftsopgaver på en friskole med en mindre administration, herunder gerne god erfaring og resultater med økonomistyring og budgettering
 • Interesserer sig for lokalområdet og kan synliggøre skolen med de rette budskaber på de rette steder, så tiltrækning af nye elever understøttes
 • Gode kommunikationsevner, og erfaring med klar forventningsafstemning i samarbejde med alle relevante interessenter; elever og deres forældre, bestyrelse og ansatte
 • Kan ydmygt og lyttende medvirke til at definere rammerne for den fælles pædagogiske retning for skolen samt børnehuset, og sikrer at der arbejdes som ét samlet team
 • Kan med fordel undervise i musik, spille klaver og har gode IT-kundskaber, men ikke et krav


Derudover er den ideelle kandidat:

 • En synlig holdspiller, der samarbejder bredt og går forrest
 • Udadvendt og med en altid åben dør
 • I stand til at bevare et køligt overblik – også i de pressede situationer
 • Proaktiv i forhold til problem- og konfliktløsning
 • Bevidst om humor som arbejdsredskab


Vi tilbyder:

En udfordrende og spændende stilling med store muligheder for medindflydelse på skolens funktion, vision og udvikling:

 • En skole som indeholder rigtig mange muligheder, heriblandt muligheder for øget fokus på eksempelvis natur, udeliv, ildsjæleri og foreningsliv
 • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling
 • En dygtig, engageret og loyal medarbejderstab
 • En positiv og velfungerende bestyrelse, som bakker op om skole og ledelse


Ansættelsen indgås i overensstemmelse med organisationsaftalen for ledere og øvrige ledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger samt efterskoler og frie fagskoler

 

Har du spørgsmål om stillingen?
Kontakt venligst bestyrelsesformand Jesper Primdahl Nielsen, hvis du har spørgsmål til stillingen:
51 54 66 41 eller jpn@byf.nu


Boddum-Ydby Friskole og Børnehus ønsker at fremme mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen.


Sådan søger du stillingen
Send motiveret ansøgning, CV og relevante bilag til jpn@byf.nu senest den 16. januar 2022.

Samtaler forventes afholdt i slutningen af januar 2022.

Ansættelsesstart er 1. marts 2022 eller efter aftale.


 

Om Boddum-Ydby Friskole og Børnehus
Vi er en lille friskole i Sydthy med 0.-6. klasse med egen SFO, børnehave og vuggestue. Vi er en friskole med fokus på faglighed for alle i et trygt miljø og det gode fællesskab – blandt andet gennem undervisningen og flere arrangementer i løbet af skoleåret.


Med en forholdsvis lille klassekvotient kan vi give plads til den enkelte elev, og vi sikrer derfor at vores elever får de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt og socialt. Vi vægter vores elevers faglige og sociale udvikling højt, og vi mener, at vi bedst opnår dette gennem en anerkendende tilgang til undervisningen, hvor der er plads til forskellige indlæringsmetoder.