Skolen

Om Skolen

Vi er en lille friskole i Thy med 0.-6. klasse med egen SFO, børnehave og vuggestue. Vi er en friskole med fokus på det gode fællesskab, som kommer til udtryk i blandt andet undervisningen og arrangementer i løbet af skoleåret.

 

Med en forholdsvis lille klassekvotient kan vi give plads til den enkelte elev, og vi sikrer derfor at vores elever får den fornødne hjælp til at udvikle sig fagligt og socialt. Vi vægter vores elevers faglige og sociale udvikling højt, og vi mener, at vi bedst opnår dette gennem en anerkendende tilgang til undervisningen, hvor der er plads til de forskellige indlæringsmetoder.

Vores visioner

Visioner og formål

I vores friskole lægger vi stort vægt på de faglige kompetencer, som man tillærer sig gennem sin skolegang. Derfor arbejder vi i vores friskole ud fra principper om gensidig tillid, ansvarlighed og samarbejde. På den måde ruster vi vores elever på bedst mulig måde, så de kan forfølge deres drømme, hvad end de måtte indeholde.

 

Vi sætter en stor ære i at udvikle vores elever, og vi arbejder stenhårdt for, at de om mange år vil huske tilbage på deres friskoletid, som en lærerig og tryg periode i deres liv. Vi lægger stor vægt på, at de sociale rammer også er i top. Dette gør vi gennem sociale arrangementer med både børnene og deres familier samt hytteture og lignende. På vores friskole finder du medarbejdere, som altid går det ekstra skridt for eleverne, og som sørger for, at ingen bliver glemt.

Vores fornemmeste opgave er at skabe et godt sted at være for vores elever. Dette sker bedst i samarbejde med forældre og gennem frivillighed, og netop her har vi skabt en god og konstruktiv atmosfære, som giver både forældre og vores elever de bedste betingelser for en god skolegang.

 

Vores friskole skiller sig ud fra den traditionelle skole, da vi f.eks. ikke benytter os af de nationale test, da vi ikke mener, at vi opnår et retvisende billede af vores elever. Derimod har vi løbende små opgaver og test, som giver et indblik i elevens styrker og svagheder, hvor vi derudfra kan sætte ind.

1954

2003

2017

2021

Skolen i Ydby bliver bygget som en del af det kommunale tilbud i Sydthy kommune. Den bygges som en traditinel dansk skole i røde mursten med gymnastiksal og toilet i gården.

Kommunen lukker flere af de små folkeskoler i byerne. Skolen i Ydby købes af en skolekreds, der omdanner den til en friskole for børn i primært Boddum og Ydby.

Skolens gamle lærerbolig, der gennem tiden har været brugt til beboelse, kreativt hus, opmargasinering og depot bliver væltet, så der kan blive plads til en multibane.

Med 18 år i historiebogen er skolen efterhånden ved at rive sig ud af pionertiden. Der er kun ganske få forældre tilbage fra skolens start, så med både vuggestue og børnehave er den godt på vej fremad.

Vi er mange:

20

Ansatte

54

Elever

20

Børnehavebørn

8

Vuggestue-børn

Vores ansatte

Inge Juel Hierner

Skoleleder

rikke Raadal

Pædagog (Børnehus)

Mette Wulf

Pædagog (Børnehus)

Mari-Lou Jørgensen

Pædagogmedhjælper (orlov)

Lone Nørgaard

Pædagogmedhjælper (orlov)

Heidi Kitt

Pædagogmedhjælper (Børnehus)

Detlef og Melanie

Servicemedarbejder

Senad Tumbul

Servicemedarbejder

Kirsten Holst

Leder i børnehuset

Merete Mogensen

Lærer

Else Bach Nielsen

Lærer

Anette Nielsen

Lærer

Lisbeth Strange Nørgaard

Sekretær

Inge-dorte Graakjær

Pædagogmedhjælper (SFO)

Heine Pedersen

Pædagog (SFO)