Generalforsamling

Generalforsamling

Hver år i marts eller april afholdes en generalforsamling, der er skolens øverste myndighed. Her vælges bestyrelsen, og skolens økonomi gennemgås. Der snakkes visioner og vedtægter, samt diskuteres hvordan vi bedst er skole og institution. Alle forældre er automatisk medlem af skolekredsen, og alle andre kan også søge om optagelse i skolekredsen. Alle godkendte medlemmer af skolekredsen kan være med til at stemme, når skal vælges bestyrelsesmedlemmer eller stemmes om andre emner på generalforsamlingen.

Dagsorden for kommende generalforsamling kan ses herunder.

Generalforsamlingen afvikles i år online. Det betyder, at bestyrelsen og nogle få medarbejdere er samlet på skolen, men alle andre deltager hjemmefra via et link til Google Meet. Der vil blive udsendt en unikt link med nyhedsbrevet i uge 15 umiddelbart før generalforsamlingen. Som det fremgår af dagsordenen er der 4 på valg til bestyrelsen. 3 nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille. En ny kandidat har allerede meldt sig, og jeg har også fået 2 kandidater, der ønsker at være suppleanter. Hvis der ikke er flere kandidater, der melder sig, betyder det, at vi ikke behøver afholde et ordinært valg med stemmesedler osv. Det vil netop i år være smart, da det hele bliver mere kompliceret, når man skal foretage et valg online med afstemning elektronisk osv. Alle skolekredsmedlemmer, der modtager elektroniske breve har fået en kandidatliste, så man kan se, hvem der stiller op. 

Direkte telefon til børnehuset er 4041 5949

Der er åben fra 06.15-17.00 (16.00)