Covid-19

Covid-19

I øjeblikket skriver vi ultimo april.

0.-4. klasse er på skolen hver dag og har et så nogenlunde fast skema. 5.-6. klasse er igen tilbage på skolen dog sådan, at de hver anden uge må være indenfor og den modsatte uge skal være udenfor. De har fået fast tilholdssted udenfor under vores nye halvtag. Vores græshopper (kommende 0. klasse) er startet her efter påske. Dejligt med nye elever på skolen. De opholder sig primært i SFO lokalet. Der er fortsat restriktioner omkring, hvor man må lege i frikvarterer. Derfor er udeområderne inddelt i zoner til hver gruppe. Vi underviser stadig i lidt mindre hold, og lærerne er i flere timer blandt eleverne i både undervisning og pauser. Derfor kører vi fortsat nødundervisning med timer frem til 12.30.


I SFO skal der også holdes afstand mellem grupperne. Det vil vi forsøge at gøre så godt vi kan. Feks. ved at eleverne fra hver gruppe sidder ved hver sit bord og leger på forskellige områder fra dag til dag. Det er noget af et puslespil at få til at gå op. De skal også spise madpakker forskellige steder og i det hele taget forsøge at holde afstand, hvor det er muligt. 


Forældre skal fortsat aflevere og hente deres børn ved hoveddøren, så man ikke kommer ind på skolen.

Disse aftaler gælder indtil videre frem til og med den 6. maj, hvorefter der igen komme nye restriktioner, lempelser eller forlængelser af de eksisteterende.

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi håndterer corona, så kontakt skolen