Bestyrelsen

Bestyrelsen

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus er selvegende og har derfor sin egen skolekreds, der har sin egen bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på skift på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen holder månedlige møder, hvor skolens drift, fremtid og værdigrundlag diskuteres, så skolen altid lever op til den nutid og hverdag, som vi er en del af.


Her er de første paragraffer af vores vedtægter, der er baggrund for hele skolens og bestyrelsens arbejde:


Hjemsted og formål

§ 1

”Boddum Ydby Friskole” er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Thisted kommune. Skolen er oprettet den 16.12.2002. Skolens adresse er:

Ydbyvej 193, Ydby, 7760 Hurup, CVR-nummer 27 188 044.

 

Med virkning fra 01.04.2009 driver ”Boddum Ydby Friskole” endvidere daginstitution iht. dagpasningslovens §20 fra samme adresse.

 

§ 2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 2.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

Selvtillid, gensidig tillid, samarbejde, ansvarlighed og respekt gældende for både lærere, elever og forældre, for der igennem at bevare og fremme elevens nysgerrighed, lærelyst og evne til at undres, for her igennem at opnå et højt fagligt udbytte i et miljø der giver tryghed og plads til alle, og hvor ingen bliver glemt.

Marts

April

August

Åben

Nytår

Skole og Børnehus afholder hvert år en årlig generalforsamling den 2. onsdag i marts. Her vælges skolens bestyrelse, der også er bestyrelse for børnehuset

I slutningen af marts eller starten af april afholdes den årlige skolefest for både skole og børnehus. Skolens elever medvirker og bestyrelsen sørger for bespisning og praktiske opgaver.

I slutning af august eller starten af september afholdes det store cykelsponsorløb, hvor skolens elever cykler penge ind til skolen. Bestyrelsen står for de praktiske opgaver.

Første torsdag i november er der Åben skole, hvor alle er velkommen til at besøge os og se nærmere på skolens rammer. Der er rundvisning, indskrivning og aftensmad til alle. 

I januar invitere bestyrelsen til en årlig nytårskur for både forældre og medarbejdere. Her hygges, spises og snakkes der til både fællessang og musik.

Som forældre er man automatisk med i skolekredsen. Øvrige kan også ansøge om optagelse.

Bestyrelsesmedlemmer

Iben Thomsen

Formand

Flemming Gregersen

Kasserer

Kira nielsen

Maria Jacobsen

Anita Skytte

2. suppleant

Torleif Pettersen

Børnehusets forældreråd

trine møller

Børnehusets forældreråd

Tina Mark

Næstformand

Gudrun Bygballe poulsen

Berith Bredil

sanne færch

1. suppleant

Revision Limfjord

Revisor

gudrun bygballe poulsen

Børnehusets forældreråd