Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev uge 22

                       

  • Corona
  • Ny hjemmeside
  • Brug af SFO og Børnehus i sommerferien
  • Omlægning af vores Facebook sider
  • BUS tider
  • Mad i SFO
  • Aflysning af bagagerumsmarked og Syng, Spis og Snak

 

Kære forældre


Jeg håber, I alle havde en god Kristi himmelfartsferie. En hel lille miniferie, hvis man har mulighed for at holde begge dage fri inkl. weekenden. I næste weekend er der igen en lille mineferie, når vi får lov at holde mandagen fri, og sandelige om ikke også fredag i næste uge er en fridag, når vi skal fejre grundlovsdag.

Vi glæder os over det gode vejr, så vi fortsat kan bruge en masse tid udendørs både i undervisning og sfotid. I den forbindelse vil jeg lige minde om, at når børnene er så meget ude, vil det være godt, hvis I giver dem noget solcreme med, som de kan smøre på i løbet af dagen. Det gælder ikke mindst i SFO-tiden, hvor de leger meget ude i længere tid.

 

Vi har et stykke tid arbejdet på en opdatering af vores hjemmeside. Det tager lidt tid at få lavet layout og skrevet/flyttet en masse indhold fra en side til en ny. Der mangler stadig lidt, men nu har den nye side taget over for den gamle. Hvis der er noget info, som I synes, I mangler, så sig endelig til, så kigger jeg på det.

 

Jeg vedhæfter sedlen ang. brug af SFO og Børnehus i sommerferien igen. Der er lukket i uge 29+30 og 31. Dvs. at vi holder åbent i uge 27+28 samt i uge 32. Skolen starter igen i uge 33. Sedlen findes også på skolen, og der vil være mulighed for at notere på en seddel i SFO og Børnehus. Vi skal have besked senest på tirsdag, hvilket er tirsdagen efter Pinse.

 

Vi har i flere omgange snakket brug af facebooksider i både skole, SFO og Børnehus. Alle 3 facebooksider bliver brugt lidt forskelligt. Nogle gange er det ”PR udadtil” og andre gange er det mere beskeder til forældre eller noget ”indadtil.” På generalforsamlingen i marts, samt på et nyligt afholdt PR-møde har vi snakket videre om, hvordan vi kan bruge Facebook bedre og mere målrettet – også i PR øjemed. For fremtiden bliver det sådan, at skolens nuværende hovedside fortsat bliver en åben side, som alle kan kigge med på. Den bliver en slags fælles PR-side for både skole, SFO og Børnehus, hvor man kan skiftes til at lægge noget ud, som har en PR-værdi for os alle. De nuværende facebooksider for SFO og Børnehus lukkes ned, men genåbnes i et lukket forum, hvor der er bedre plads til at skrive interne beskeder, huskesedler, dele interne billeder osv. Der vil være en for Skole/SFO og en for Børnehuset. Det betyder, at I som forældre skal tilmelde jer de nye facebookgrupper, når vi får dem gjort klar, så I kan følge med i jeres børns færden på skole, i sfo og i børnehuset. Her vil I så kunne modtage beskeder, historier, billeder mm. fra hverdagene. Måske nogle af de samme historier en gang imellem bringes på hovedsiden, hvis vi synes, de har en god PR-værdi udadtil. Jeg skal nok sige til, når de nye sider åbner, så I kan få jer tilmeldt, inden de nuværende ”gamle” sider lukker ned. 

 

Efter tiden, hvor mange elever kunne køre gratis med bussen hjem hver dag, er der flere der gerne vil tage den normale bus eller snakker om det. Bustiderne er som følger: Mandag og onsdag kører den fra skolen kl. 14.22 og tirsdag, torsdag og fredag kører den 13.37. Hvis man skal vente på bussen og ikke er i SFO skal man blive i klassen og kan evt. lave lektier eller læse.

 

I denne tid er der ingen eftermiddagsmad eller frugt i SFO. Det betyder, at nogle elever bliver lidt sultne om eftermiddagen. Husk derfor en lille ekstra madpakke eller et par ekstra ting i den store madpakke. Om fredagen vil der fortsat blive serveret en lille snack om eftermiddagen i SFO.

 

Fredag den 12. juni skulle vi have både bagagerumsmarked og Syng, Spis og Snak. Der er stadig stor usikkerhed omkring, hvor mange mennesker man må samle, og da vi håber på mange til begge arrangementer, kan vi helt sikkert ikke holde os under 30 eller 50 personer, som det forlyder, at vi må samles til den tid.  Vi bliver derfor nødt til at aflyse arrangementerne. Det er ærgerligt, men vi skal nok komme stærkt igen. I efteråret har vi indtil videre 2 arrangementer med Syng, Spis og Snak. Mere om det til efteråret.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes