Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev uge 27

                     

 • Sidste skoledag
 • IT og Chromebooks
 • Facebook
 • Næste skoleår
 • Kalender
 • Elevliste
 • Skemaer
 • Madlavning kun i G3
 • Forældremappe
 • Forældremøder
 • Hovedrengøring
 • Musikskole
 • God sommer

 

Kære forældre

 

I fredags havde vi en god dag, hvor vi fik rundet skoleåret af, og vi fik sagt farvel til 6. klasserne. Dagen startede som altid med morgensang og lidt hygge i klasserne. Men så skete der pludselig noget helt uventet. 6. klasserne havde klædt sig ud som militærfolk, og som det første fik de overrumplet 5. klasserne, der blev beordret i orange fangedragter og sendt ud i skolegården. De øvrige klasser blev også hentet af militærfolkene (6.klasse), og alle samledes i skolegården, hvor 5. klasserne blev kropsvisiteret. Der blev fundet en ”narko”-pose på en af dem. Det resulterede i, at alle blev beordret op i skoven, hvor der efter sigende skulle være gemt endnu flere narkoposer.

 

Man kan dog ikke lede efter narko på tom mave, så vi startede med at spise madpakker, og derefter blev eleverne delt op i hold med hver deres base. Herefter var det om at komme ud i skoven og finde narkoposer. Det var så militærets opgave at finde så mange poser som muligt. Eleverne skulle tage funden narko med hjem til deres egen base og passe på, at de ikke blev fanget af militæret, som så kunne konfiskere narkoen. Det blev et par sjove timer i skoven, hvor eleverne gik vældigt op i at finde og smugle de små narkoposer hjem til egen base uden at blive opdaget af militæret.

Dagen sluttede i gymnastiksalen, hvor vi sad/stod godt spredt. Jeg holdt en lille tale til alle elever og specielt til 6. klasse, hvorefter Katrine også havde en lille tale til 6. klasserne. Vi sluttede med at synge ”Ferie, ferie, ferie”, og det var dejligt igen at synge i salen, så eleverne kunne høre sig selv og dermed give den endnu mere gas. Herefter stillede 6. klasse sig for enden af salen, hvorefter alle øvrige elever passerede forbi og ønskede god sommer. Som det aller sidste, samlede alle i hver deres klasse og ønskede hinanden god sommerferie.

 

Tak for tilbagemeldinger på Chromebooks. Vi har på baggrund af tilbagemeldingerne snakket videre i lærergruppen og er kommet frem til følgende beslutning: Vi ønsker at opgradere vores IT på den måde, at især Gruppe 3 skal have en mere kontinuerlig brug af computere, forstået på den måde, at de gerne skal have deres egen computer, som de kan bruge i undervisningen. Vi vil fortsat gerne anbefale en Chromebook, da den lige præcis kan det, som er nødvendig og ikke en hel masse mere. Der sendes mere info til jer i den kommende Gruppe 3 herom.

 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev, så har vi nu fået oprettet de nye lukkede Facebooksider. I må gerne gå ind og bede om medlemskab, så vi kan få jer alle med over så hurtigt som muligt. Medlemskab af Børnehusets Facebookgruppe kan findes her: https://www.facebook.com/groups/746457172825976/?ref=bookmarks og Skolens og SFO’s Facebookgruppe kan findes her: https://www.facebook.com/groups/869897206838104/?ref=bookmarks

 

Vi har de seneste dage arbejdet på at gøre næste skoleår til et super skoleår. Vi har snakket indhold, emner procedurer, værdier osv. Der er meget at glæde sig til. På baggrund af erfaringerne fra nødundervisningen de seneste måneder, har vi bl.a. forsøgt at den enkelte lærer følger sin egen klasse en smule mere. Dvs. som klasselærer får man lidt flere timer i egen klasse end tidligere. Endvidere har det også vist sig, at eleverne leger godt, når de leger ”indenfor” gruppen. Det vil vi også gøre mere til næste år. Faktisk er det stadig en af restriktionerne fra sundhedsstyrelsen, at eleverne indenfor en gruppe gerne må lege tæt sammen, men at man stadig skal holde afstand til andre grupper/klasser.

 

I det kommende skoleår skal vi beskæftige os med ild, vand, jord og luft, og vi skal også kigge nærmere på de 99 arter af dyr, planter osv. der er udnævnt til en slags kanon, som alle skal lære noget om. Der bliver også et emne omkring klima og bæredygtighed, og selvfølgelig skal vi have vores cirkusforestilling gjort færdig, så vi håber, det bliver muligt at indkalde til skolefest med cirkusforestilling i det kommende skoleår.

 

Jeg vedhæfter en kalender for næste skoleår. Der vil komme flere ting på kalenderen i starten af det nye skoleår, men I kan se, hvor I allerede nu skal sætte kryds, så I kan sikre jer at være med til forskellige arrangementer, samt se hvad eleverne skal lave i løbet af året.

 

Jeg vedhæfter også en elevliste. Hvis I kan se, at noget er forkert, så send mig en rettelse, Jeg sender en rettet udgave ud i forbindelse med skolestart.

 

I må vente lidt med et skema for næste skoleår. Irena har sagt op som natur/tekniklærer, og vi er derfor i gang med at finde en ny medarbejder, der kan varetage disse ting. Vi søger også nogle ekstra timer til noget 2-lærer/støtte. Vi kan derfor ikke melde noget endeligt ud, før vi har ansat en ny medarbejder og sikret os, at vedkommende kan passe ind i de foreløbige skemaer, vi har udarbejdet.

 

Når vi kommer i gang med det nye skoleår og det nye skema, er der indtil videre en ændring omkring madlavning i gruppe 3 og madpakker om fredagen. I starten vil gruppe 3 kun lave mad til sig selv, hvilket betyder, at alle andre skal huske også at have madpakke med om fredagen. Det skyldes bl.a. de stramme regler omkring madlavning og servering, som corona’en har affødt. Vi håber, vi i løbet af efteråret kan finde en god måde at gøre det på, så vi igen kan tilbyde fællesspisning. Der vil selvfølgelig ikke blive afkrævet for fællesmad, før det igen bliver indført.

 

Jeg har opdateret forældremappen, som I alle fik et eksemplar af sidste år. I første omgang får I den i elektronisk form, og når vi har det hele på plads omkring næste skoleår, vil I alle få udleveret et trykt eksemplar i starten af det nye skoleår.

 

Grundet de mange corona-regler, vil vi afvikle vores forældremøder lidt anderledes i det kommende skoleår. Der bliver ikke noget stort fællesmøde, hvor jeg fortæller i salen. Måske det bliver til et virtuelt indslag ude i klasserne, hvor I på den måde får noget af den fælles information. Der bliver et forældremøde for hver klasse på hver sin aften fra 19.00-21.00. Det skulle gerne give mulighed for at man i klassen får snakket godt sammen om både det faglige og det sociale. Datoerne fremgår af kalenderen.

 

Jeg vedhæfter endnu engang oversigten over hovedrengøringen i uge 33. Husk at få byttet, hvis man ikke kan den aften, man er sat på. Hvis man bytter, er det vigtigt, at man får givet besked til de ansvarlige for aftenerne.

 

Til slut vil jeg minde om, at der måske kan findes et par ledige pladser i musikskolen, men så skal man hurtigt melde tilbage til mig.

 

Tak for året 2019-2020. Tak for ”lån” af jeres børn i de mange hverdage. I har nogle fantastiske børn, som vi glæder os til at tilbringe tid med hver dag. Det har været et på mange måder både spændende og udfordrende skoleår. Især de seneste måneder har været en udfordring omkring håndtering af corona, og jeg synes vi er kommet godt i mål. Dette også takket være jer forældre, der også har vist hensyn og bakket op på alle tænkelige måder. Som det fremgår af nyhedsbrevet, er det ikke helt slut endnu. Vi vil komme til at tage hensyn til en del sundhedsmæssige påbud i mange måneder frem, men forhåbentlig med en stille og rolig retning mod det mere normale.

 

Med alle disse mange ord, vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig dejligt sommer. Jeg håber, at solen vil tilsmile os med en masse gode og varme sommerdage, nu da de fleste sikkert skal holde ferie og sommer i Danmark.


Hilsen Morten

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes