Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev uge 44

                       

  • Efterår
  • Skole-hjemsamtaler
  • Covid-19
  • Covid-19 og arrangementer
  • Spil Dansk
  • Åben Skole
  • Nye potentielle familier og børn
  • Tilmelding til børnehaveklasse på borger.dk

 

Kære forældre i Børnehus og Skole

 

Sommertiden og slut, og mørket sænker sig stille og roligt omkring os. Især om aftenen kan vi mærke, at vi går mod mørke tider. Kulden lader dog vente lidt på sig, men den friske vind og regnen gør det alligevel koldt og rigtigt efterårsagtigt.

 

Der er skole-hjemsamtaler i Gruppe 2+3 i uge 44-45-46. Forud for skole-hjemsamtalerne har vi elevsamtaler, hvor klasselæreren afsætter god tid til at tale med hver elev. Tak om I vil melde tilbage til lærerne i god tid, så de kan få lavet tidsskemaer for samtalerne.

 

Vi er nu inde i en tid, hvor covid-19 igen fylder meget i medierne. Der er flere smittede end tidligere, hvilket også betyder, at vi stadig skal passe rigtigt godt på os selv og hinanden. Hos os gælder de samme regler som tidligere. Eleverne skal huske at spritte hænder, når de ankommer, samt vaske hænder og spritte af i løbet af skoledagen. Hvis I forældre kommer på skolen, gælder det samme for jer. Husk at spritte af, samt undgå at røre alt for mange steder på skolen. I må fortsat gerne gå ind i garderopen, hvis I skønner det nødvendigt, men sørg for at holde den fornødne afstand til andre. Alt for mange legeaftaler på tværs af grupper er nok heller ikke en god ide.

Hvis man har symptomer på corona bedes man tjekke op på det. Det gælder også, hvis nogle i nærmeste omgangskreds har fået konstateret corona.

 

De mange restriktioner omkring covid-19 fik et nyt lag i weekenden, hvor flere stramninger gør det vanskeligt at afholde ret mange arrangementer på denne side af jul og nytår. Det gælder både juleklippedag og ikke mindst julestue. Vi vil selvfølgelig selv klippe-klistre på skolen den sidste fredag i november, men det bliver desværre uden jer forældre og bedsteforældre. Rigtigt øv, for det plejer at være en hyggelig dag, hvor mange kigger ind forbi og er med til at pynte pænt op i klasselokalerne. Vores julestue må vi også aflyse i den form vi kender. Julestueudvalget holder møde hurtigst muligt, hvor de vil drøfte, om vi kan tilbyde noget alternativt. Evt. med noget salg over Facebook eller lign. Der har også været snak om Lucia, som plejer at foregå i forbindelse med julestuen. I øjeblikket tænker vi, at der gås Lucia mandag den 14. december til morgensang, men alt i øjeblikket er med forbehold, da der kan ske ændringer når som helst.

 

I morgen afvikler vi Spil Dansk/Syng-Spis og Snak som et livestream-arrangement. Eleverne synger i salen, som de plejer, og vi livestreamer arrangementet via Facebook til alle ”gæster.” Det vil sige, at man selv skal huske at sætte kaffen over og købe et stykke god kage, som man kan hygge sig med, når vi har sunget de mange gode danske sange. Livestreamningen starter kl. 09.30.

 

Torsdag den 5. november har vi Åben Skole med indskrivning til 0. klasse august 2021. Vi vil gøre det sådan, at vi har åbent, så folk kan komme og besøge skolen og få en rundvisning og en snak. De elever, der skal gå i 0. klasse inviteres til at mødes kl. 17.00, på en sådan måde, at der kan holdes den fornødne afstand. Der vil selvfølgelig ikke være noget fællesarrangement som de sidste par år, hvor vi har spist og sunget sammen.

 

Forud for Åben Skole vil vi gerne invitere nye potentielle familier til at besøge os enten denne aften eller et tidspunkt i løbet af de næste uger. Hertil har vi brug for jeres hjælp. Vi vil lave en lille flyer/invitation, som kan deles ud her i området. I kender sikkert nogen, der måske er flyttet til området, har fået børn, eller som måske bare skal have tilbuddet om Vuggestue, Børnehave eller Skole. Vi vil meget gerne have evt. navn eller i hvert fald adresse på disse nye, så de kan blive kontaktet af enten nogle af skolens medarbejdere eller af jer forældre. Hvis I forældre kontakter dem og inviterer, vil vi gerne vide det, så vi ikke dobbelt inviterer. Meld derfor gerne tilbage med potentielle nye familier, samt om I selv kan og vil give dem et besøg og inviterer dem eller putte en invitation i deres postkasse.

 

Alle børn, der skal starte i børnehaveklasse til august 2021, skal på borger.dk tilmelde sig den skole, man ønsker at benytte. Jeg vil derfor bede jer forældre, der har børn, der skal starte hos om, om at gå ind og tilmelde dem til Boddum-Ydby Friskole, så kommunen kan se, at de står registreret hos os.

Hilsen Morten