Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev uge 14

                       

  • Gruppe 3 tilbage på 50 %
  • Skemainfo
  • Klub for Gruppe 3
  • 5. klasse energitur
  • Sundhedsplejerske til 0. klasse
  • Skole hjemsamtaler
  • Generalforsamling den 14. april
  • Kandidater til bestyrelsesvalg

 

Kære forældre

 

Jeg håber, I alle har haft en god påske og påskeferie. Dejligt at solen viste sig fra sin varme og skinnede side i starten af ferien. Nu er vi tilbage i det sidste ryk frem mod sommer. Det bliver spændende, hvordan disse måneder kommer til at gå, og hvad der bliver mulighed for. Der er lavet en vældig genåbningsplan for erhvervsliv og forretninger, men der er ikke nævnt meget omkring skoler. Vi håber stadig, det bliver muligt at tage på lejrskole til Bornholm. DSB og ophold er booket og står bare og venter på et ”GO”. I denne uge har vi Gruppe 3 tilbage på skolen, men i næste uge skal de undervises hjemme, som loven er i øjeblikket.

 

Flere har spurgt til, hvorfor vi ikke bare køre normalt skema med undervisning til kl. 14.15, som nogle af eleverne har på deres ”normale” skema. Det er der flere grunde til, at vi pt. ikke gør. For det første er der timer, som vi ikke afvikler endnu pga. de restriktioner, der gælder. Der er f.eks. ikke madlavning for de store. Der er ikke idrætstimer fastlagt, og kreatimerne er også pt. inddraget, fordi man ikke må dele redskaber i et krealokale og i et musiklokale må man heller ikke deles om instrumenterne. Hertil kommer, at vi i øjeblikket bruger vores timer noget mere kompakt. Lærerne plejer at have ”fri” de fleste dage i den store spisepause og i det store frikvarter. Her plejer nogle få lærere at have tilsynstjansen. I øjeblikket kører vi med mindre grupper, og eleverne er inddelt i zoner i frikvartererne, hvilket betyder, at de fleste lærere nu er på hver dag i spisepausen og spisefrikvarteret. 5 dage med ca. 1 times ekstra tilsyn svarer til ca. den tid, som lærerne plejer at undervise efter kl. 12.30. Dette har vi prioriteret at fortsætte med lidt endnu, og især så længe Gruppe 3 er på skolen skiftevis hver anden uge. Hvis vi skal tilbage til mere normalt skema, vil det betyde, at vi skal skifte skema fra uge til uge, hvilket vil være meget forvirrende for eleverne i gruppe 1+2. Jeg håber, dette giver en forståelse for, hvorfor vi pt. har valgt at prioritere noget kontinuitet, så der bliver størst mulig ro omkring undervisning og pauser.

 

Gruppe 3 plejer at have klub et par dage om ugen. Det har vi valgt at holde fast ved, hvilket betyder, at de tirsdag og onsdag må blive i deres klasselokale eller benytte boldbanen frem til kl. 14.30. Det gælder selvfølgelig kun i de lige uger, når de er på skolen. Det er fortsat dem selv, der skal styre klubben og sørge for god ro og orden. Hvis de kan leve op til deres egne regler for klubben, kan det fint lade sig gøre i de uger, de er på skolen.

 

I næste uge skal 5. klasserne til Østerild Testcenter. Vi plejer at have 5. klasserne på en energitur. I flere år har det været til Tangeværket ved Ans, men nu bliver det til testcentret. De skal medbringe egne drikkevarer og tøj efter vejret. Der er afgang torsdag den 15.04. kl 08.10 fra skolen.

 

I morgen den 08.04 og den 22.04 er der sundhedsplejerske til 0. klasserne. Det er en god tradition, at vi får besøg af sundhedsplejersken, når eleverne starter i skolen. Hun kommer igen midtvejs, og de fleste år har vi også haft besøg af hende i 6. klasse. Forældre i 0. klasse skulle have modtaget et brev med tidspunkter og andet info.

 

I marts udsatte vi skole hjemsamtalerne i håb om, at der blev lukket mere op senere på foråret. Det er så som så med oplukningen, men nu vil vi ikke udskyde det mere. Vi har fastlagt datoer for samtalerne i de kommende uger. De bliver som følger i datomæssig rækkefølge:

 

22.04. 3.-4. klasse

27.04: 1. klasse + Gruppe 3

29.04. 0. klasse

03.05: 2. klasse

04.05: Gruppe 3

06.05: Gruppe 3

Der kommer brev fra hver klasselærer ang. tilmelding til samtalerne.

 

Næste onsdag den 14. april afholder vi vores generalforsamling. Det bliver et online møde. Vi vil gøre det på samme platform, som når vi underviser eleverne online, dvs. på Google Meet. Det kræver, at man har en G-mail konto (Et Google login). På min E-mailliste kan jeg se, at det er der allerede rigtigt mange der har. Ellers har man god tid til at få oprettet en, hvilket er ganske gratis. Det betyder, at man kan følge med i, hvad der sker på generalforsamlingen, og at det også er muligt at byde ind med spørgsmål eller kommentarer. Hvis der skal stemmes, vil det komme til at foregå via SMS. I vil forud for generalforsamlingen få et unikt link til selve mødet. Det begynder som altid kl. 19.30. Linket vil være med nyhedsbrevet næste onsdag eftermiddag. Jeg skal også nok skrive lidt om, hvordan det virker.

 

Som altid er der valg til bestyrelsen, og denne gang skal der vælges 4 medlemmer. 3 af de nuværende medlemmer vil gerne genopstille, så det betyder, at vi min. skal bruge 1 ny kandidat. I sidste nyhedsbrev efterspurgte jeg nye kandidater. Jeg har indtil videre modtaget 1 ny kandidat, som også blev præsenteret på den kandidatliste, jeg medsendte sidste gang, og som jeg medsender igen. Det betyder, at vi har de 4 kandidater, vi skal bruge. Der skal også bruges 2 suppleanter til bestyrelsen. Hertil har jeg også 2 kandidater, som også blev præsenteret i sidste nyhedsbrev.

Det betyder, at vi både har det antal kandidater, der skal bruges til bestyrelsen og til suppleanter.

Hvis der ikke kommer yderligere kandidater, kan vi derfor undgå at skulle lave et egentlig valg online, men skulle der dukke nye kandidater op, vil vi selvfølgelig gennemføre et valg. Det vil i så fald blive via SMS.

 

Da vi ikke kan være sammen i samme lokale til valgproceduren, vil jeg præsentere de kandidater, der indtil videre har ladet sig opstille til bestyrelsen og som suppleanter. Se vedhæftede ark. Næste uge vil jeg også vedhæfte lidt info ang. økonomi, hvis nogen skulle være interesseret i at have noget på skrift samt evt. andet info forud for generalforsamlingen.


Hilsen Morten