Syng, Spis og Snak

Syng, Spis og Snak

Sammen med 30 andre frie skoler i Danmark, er vi blevet udvalgt til at være med i et spændende projekt, der skal samle mennesker til nogle arrangementer, der indeholder fællessang, fællesspisning og mulighed for at snakke sammen. Det er et projekt for højskoler, friskoler og efterskoler. I Danmark er 5 friskoler blevet udvalgt til dette, hvoraf vi altså er én af dem.


Det betyder, at vi over de næste 3 år afholder 12 arrangementer under navnet; Syng, Spis og Snak, hvor indholdet i arrangementerne alle består af mulighed for at synge sammen, spise noget sammen og snakke sammen. Målgruppen skal gerne i løbet af et år være både store og små, unge og gamle. De 30 skoler er fordelt ud over hele Danmark, så alle har mulighed for at komme til et sådan arrangement, uden de skal bevæge sig alt for langt.


Vi glæder os til at byde både Thyboerne og alle andre indenfor på vores skole til sang og fællesskab. Der vil i løbet af året komme mere info om de enkelte arrangementer, og der vil selvfølgelig komme en del PR ud i pressen, aviser og på nettet.


De 4 arrangementer i 2020 på Boddum-Ydby Friskole og Børnehus ligger på følgene datoer:

27. februar: Forårssang, hvor vi mødes kl. 18.00 til spisning og synger efterfølgende

12. juni: Sommersang, hvor der indbydes til grillspisning i skolegården med efterfølgende sang (Blev aflyst pga. covid.19)

29. oktober: Spil Dansk, hvor vi mødes til fællessang kl. 09.30 med efterfølgende kaffebord

08. december: Adventssang, hvor vi starter i Ydby Kirke med sangen og mødes efterfølgende til kaffe på skolen


Som sponsor for alle arrangementerne står Nordeafonden.


1. arrangement den 27. februar blev en fantastisk debut. Vi havde håbet på ca. 40 tilmeldinger, men vi var ca. 75 til både spisning og sang. En dejlig aften, hvor vores flotte sal var fyldt helt op med borde og stole. Vi startede kl. 18.00 med spisning. Der blev serveret 4 forskellige supper med tilbehør, der var sat op som en stor buffet. Der blev spist og snakket godt, og vi var kun lige færdig med at få ryddet op til klokken blev 19.00, hvor sangen skulle begynde.


Der blev sunget godt igennem hos deltagerne. Efter ca. en halv time var der en kort skylle hals pause, inden den sidste halve times tid blev påbegyndt. Der blev sunget flere af vore gode danske forårssange, samt nogle gode gamle danske sange. I anledningen af 75 året for befrielsen er der blevet lavet en ny "frihedssang"; Frihedens lysdøgn, som også blev sunget. I år er det yderlig 100 året for genforeningen med Sønderjylland, og i den forbindelse er der også blevet skrevet en sang, der vil og skal synges en del gange her i løbet af foråret og fejringen. Den fik vi også lært. Det hele sluttede med en aftensang, inden der var kaffe og the, som man kunne slutte aftenen af med. Vi var færdige omkring kl. 20.30, så de børn og unge der var med, kunne stadig nå hjem og komme i seng i ordentlig tid, og øvrige deltagere havde stadig lidt aften tilbage. En rigtig god og vellykket aften. 


Vi glæder os til næste arrangement torsdag den 29. oktober, hvor vi indbyder til at synge danske sange kl. 09.30 om formiddagen sammen med skolens elever. Bagefter er der kaffe og wienerbrød mm. til alle. Kom og syng med og hyld de mange gode danske sange vi har.