Priser

Pris oversigt


Her kan du finde priser på både vuggestue, børnehave og skole, samt SFO.

Hvis man som familie har flere børn i skole og børnehus, får man en slags familierabat.

Som udgangspunkt betaler man fuld pris for den dyreste, halvpris for den næste og den 3. er gratis

I SFO betaler man dog fuld pris for de 2 første. Se længere nede i oversigten.

Børnehuset:

Vuggestue 2021:

Kr. 3500 heldags pr. barn under 3 år i 11 mdr. (Kommunalt: 3873 kr. )

Kr. 2750 halvdags pr. barn under 3 år i 11 mdr. inkl. madordning * (Kommunalt 2905 kr.)

* Madordning alene koster 520 kr.


Den 1. august 2021 hæves priser til:

Kr. 3850 heldags pr. barn under 3 år i 11 mdr. (Kommunalt: 4193 kr. )

Kr. 3000 halvdags pr. barn under 3 år i 11 mdr. inkl. madordning * (Kommunalt 3145 kr.)

* Madordning alene koster 520 kr.

Børnehave 2021:

Kr. 2350 heldags pr. barn over 3 år i 11 mdr. (Kommunalt: 2457 kr.)

Kr. 1850 halvdags pr. barn over 3 år i 11 mdr. inkl. madordning * (Kommunalt 1972 kr.)

* Madordning alene koster 520 kr.


Den 1. august 2021 hæves priserne til:

Kr. 2500 heldags pr. barn over 3 år i 11 mdr. (Kommunalt: 2617 kr.)

Kr. 2000 halvdags pr. barn over 3 år i 11 mdr. inkl. madordning * (Kommunalt 2093 kr.)

* Madordning alene koster 520 kr.

Skolen:

Friskolen

Skoleåret 2020-2021:

1.barn: kr. 1270,00 pr. mdr. i 11 mdr.

2.barn, der går på skolen samtidig: kr. 635,00 pr. mdr. i 11 mdr.

3.barn og der over, der går på skolen samtidig; gratis

Skoleåret 2021-2022:

1.barn: kr. 1310,00 pr. mdr. i 11 mdr.

2.barn, der går på skolen samtidig: kr. 655,00 pr. mdr. i 11 mdr.

3.barn og der over, der går på skolen samtidig; gratis

SFO:

Skoleåret 2020-2021:

1.+2. barn samtidig i sfo: Kr. 750,00 pr. mdr. i 11 mdr. (Kommunalt 1860 kr.)

3. barn samtidig i sfo: Kr. 375,00 pr. mdr. i 11 mdr.

4. barn samtidig i sfo: Gratis

Halvtids: dvs. 2 ud af 5 dage: Kr. 425,00 pr. mdr. i 11 mdr.

Morgenfritter: Kr. 260 pr. mdr. i 11 mdr.

Fredagsmadordning: Kr. 25,00 pr. mdr. i 11 mdr.


Skoleåret 2021-2022:

1.+2. barn samtidig i sfo: Kr. 780,00 pr. mdr. i 11 mdr.

3. barn samtidig i sfo: Kr. 390,00 pr. mdr. i 11 mdr.

4. barn samtidig i sfo: Gratis

Halvtids: dvs. 2 ud af 5 dage: Kr. 440,00 pr. mdr. i 11 mdr.

Morgenfritter: Kr. 270 pr. mdr. i 11 mdr.

Fredagsmadordning: Kr. 25,00 pr. mdr. i 11 mdr.

Generelt:

Der er mulighed for at søge fripladstilskud både i børnehaven, skolen og SFO afhængigt af husstandsindkomst.

Det er også muligt at opnå søskenderabat, hvis man både har børn i børnehave og på skolen.  Gælder kun, når flere børn er tilmeldt Boddum-Ydby Friskole og Børnehave, og altså ikke, hvis man har et barn på friskolen eller børnehaven og et andet barn i det kommunale eller på en anden friskole eller fribørnehave.


Eksempler på søskenderabat:

1 barn i skole og et barn i Børnehus: Man betaler fuld pris for den dyreste og halv pris for den næste.


1 barn i skole og 2 børn i Børnehuset: Man betaler fuld pris for den dyreste og halvpris for den næstdyreste og gratis for det 3. barn.


2 børn i skole og 1 barn i Børnehuset: Man betaler fuld pris for den dyreste og halv pris for den næstdyreste og gratis for det 3. barn.


3 børn i Børnehuset: Man betaler fuld pris for den dyreste og halv pris for barn nr. 2 og 3.


Det er altså først, når man har et barn i skole, at det udløser en gratis plads for det 3. barn.


Der tages forbehold for prisændringer, der skyldes krav fra undervisningsministeriet, hvis det vedrører forældrenes egenbetaling, som skal have en vis størrelse for at skolen kan opnå fuldt stats- og kommunetilskud.

Du kan hente en ansøgningsblanket til Friplads HER for skoleåret 2020-2021 - Kommer i 2020


Der tages forbehold for prisændringer, der skyldes krav fra undervisningsministeriet. Det vedrører forældrenes egenbetaling, som skal have en vis størrelse for at skolen kan opnå fuldt statstilskud.

 

Rundvisning

I er altid velkomne til at ringe og aftale tid for rundvisning på skolen og/ eller i børnehaven og få en uforpligtende samtale.


Priser for støttemedlem: 100 kr/år.


Rengøringsudeblivelse: Hvis man udebliver for den aftalte årlige rengøring uden grund eller framelding.

500 kr..


Priser for leje af lokaler:

For enkelt arrangementer:

Gymnastiksalen u/køkken pr. aften:   300 kr.

Gymnastiksalen m/køkken pr. aften:  750 kr.


For faste arrangementer:

Skolekøkken pr. aften:     200 kr.

Klasseværelse pr. aften:   100 kr.


Der forefindes ikke service på skolen.

Lokalerne afleveres rengjorte og i samme stand, som ved overtagelsen.